[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ข่าวครู เพื่อนครู 2.0
ข่าวครู เพื่อนครู รับสมัครครู อัตราจ้าง สมัครงาน สอบครู อบต. อบจ. ผลงานวิชาการ ครู พนักงานราชการ
.         หน้าแรก       ข่าวการศึกษา     ข่าวรับสมัครครู     ข่าวบอร์ดครู   ข่าวโหลดเอกสาร
ประเภท : ข่าวการศึกษา
เรื่อง : การทดสอบระดับภาครัฐทำเด็กเครียด
เข้าชม : 834
อังคาร ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ.2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

การทดสอบระดับภาครัฐทำเด็กเครียด

 
 
          นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานประชุมนานาชาติ 2013 "NIETS International Symposium" จัดโดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ภายใต้แนวคิด National Educational Testing and Assessment in ASEAN : Share and Learn ในโอกาสครบรอบ 8 ปี ว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างปฏิรูประบบการศึกษา โดยเฉพาะเนื้อหาสาระหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งคุณธรรมจริยธรรม ครั้งนี้เป็นโอกาสดีในการเรียนรู้แนวปฏิบัติและเทคนิคจากต่างประเทศ ในการพัฒนาระบบการทดสอบให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น รวมถึงเรียนรู้วิธีการทดสอบของต่างประเทศในการจัดทำเนื้อหาข้อสอบเพื่อชี้วัดการใช้ทักษะความจำและการวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยตนเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรและการปฏิรูประบบการศึกษาของไทยต่อไป
          รศ.ดร.สัมพันธุ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สทศ. กล่าวว่า การดำเนินการ 8 ปีที่ผ่านมา สทศ.ได้ดำเนินการตามพันธกิจที่ได้กำหนดทั้งการพัฒนาระบบวิธีการทดสอบและเครื่องมือการจัดทดสอบเพื่อประเมินผลตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) การศึกษานอกระบบ (N-Net) การศึกษาอิสลามการศึกษา (I-Net) และการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (V-Net) รวมไปถึงการเป็นผู้จัดทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทางมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ความถนัดทางวิชาชีพ (PAT) ด้วย นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทุกระบบให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม สทศ.จะเดินหน้าพัฒนาจัดทำคลังข้อสอบ O-Net หรือ O-Net Item Bank ที่จะเน้นการทดสอบความรู้เรื่องที่เชื่อมโยงกับเนื้อหา เพื่อมุ่งวัดสมรรถนะผู้เรียนนำผลไปการทดสอบไปใช้เชื่อมโยงกับหลักสูตรการเรียนการสอนตลอดจนเทียบเคียงผลการทดสอบนานาชาติ เช่น PISA, TIMMS และจะเร่งพัฒนาระบบ E-Testing ให้การจัดสอบมีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่น่าเชื่อมถือระดับสากล นอกจากนี้จะเร่งรัดโครงการนำข้อสอบ O-Net ที่เผยแพร่ไปแล้วไปพัฒนาไปเป็น Adaptive Testing เพื่อให้สถานศึกษานำไปใช้ประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น เป็นต้น
          ด้าน ดร.กว่าง โชว ฉาง หัวหน้าส่วนด้านการปฏิรูปและนโยบายการศึกษาองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) สำนักงานส่วนภูมิภาคและเอเชียแปซิฟิก กรุงเทพมหานคร กล่าวบรรยายพิเศษ เรื่องการประเมินและการเปรียบเทียบของผลการเรียนรู้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า จากการศึกษาที่ผ่านมาในหลายประเทศของเอเชีย พบว่า มีการจัดทดสอบระดับชาติ หรือการทดสอบของภาครัฐ ทางด้านการศึกษา ซึ่งการทดสอบโดยภาครัฐนั้นทำให้เกิดผลกระทบทั้งต่อตัวนักเรียนที่จะมีความเครียดในการเรียนการสอน และเด็กจะต้องหันไปเรียนพิเศษ ในขณะที่ครูก็จะเน้นสอนหนังสือเพื่อให้นักเรียนสอบผ่านการทดสอบของรัฐเท่านั้น ที่สำคัญยังเกิดปรากฏการณ์ทำให้โรงเรียนมีการแข่งขันสูง โรงเรียนส่วนใหญ่จะเลือกรับเฉพาะนักเรียนที่เก่งๆ เข้าไปเรียน และครูผู้สอนจะเอาใจใส่เฉพาะนักเรียนที่เก่งๆ มากกว่า เพราะฉะนั้น อาจจะต้องมาศึกษาข้อดี-ข้อเสียของการจัดทดสอบระดับภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีการทดสอบทางภาครัฐและดำเนินการในทุกระดับชั้นด้วย ทั้งนี้ ยูเนสโก มุ่งหวังให้กลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิกมีการปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้จากการประเมินผลทางด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เข้มแข็งมากขึ้น
          ขณะที่ นายมาร์ค เดวิสัน มหาวิทยาลัยมินิโซตา สหรัฐอเมริกา กล่าวบรรยายหัวข้อนโยบายและวิธีปฏิบัติในการทดสอบและประเมินผลขนาดใหญ่ (Policy and practices in large scale testing and assessment) ใจความตอนหนึ่ง ว่า หลังปี พ.ศ.2523 สหรัฐ มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากทางด้านการศึกษาเพราะมีความห่วงใยในผลสัมฤทธิ์ทางด้านการศึกษาที่ค่อนข้างต่ำในระดับนานาชาติเมื่อดูจากผลการประเมินด้านต่างๆ เช่นเดียวกับข้อห่วงใยของประเทศไทย จึงทำให้ในช่วงนั้นรัฐบาลสหรัฐได้มีนโยบายที่จะปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนทั่วประเทศเพื่อลดความแตกต่างทางด้านคุณภาพของนักเรียน โดยมีวิธีการต่างๆ อาทิ การกำหนดให้มีหลักสูตรแกนกลางใช้ในแต่ละรัฐ การกำหนดให้มีการประเมินเหมือนกันทั้งหมด และในช่วงปี พ.ศ.2544 สหรัฐ มีนโยบายที่จะไม่ทอดทิ้งเด็กและมีนโยบายต่างๆ ออกมา เช่น การกำหนดให้นักเรียนในแต่ละโรงเรียนผ่านการทดสอบตามสัดส่วนที่กำหนด และหากไม่ผ่านตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ก็จะมีมาตรการต่างๆ เช่น ให้นักเรียนสามารถย้ายไปยังโรงเรียนอื่นได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบทำให้โรงเรียนได้รับงบประมาณอุดหนุนน้อยลงเมื่อจำนวนนักเรียนลดลงและท้ายสุดก็อาจต้องปิดโรงเรียน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา พยายามผลักดันนโยบายเพื่อให้กลับไปสู่ในระดับที่สูงสุด (Race to the top) เช่น สร้างมาตรฐานหลักสูตรให้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้เป็นหลักสูตรเดียวกันทั่วประเทศ

 

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต
ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง


ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ khaokroo@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป
ข่าวการศึกษา 15 อันดับล่าสุด

      กำชับเขตพื้นที่คุมเข้มจัดสอบโอเน็ตเอง 1ก.ค.2558
      สกศ.ดันโมเดลต้นแบบกรอบคุณวุฒิสู่การปฏิบัติ 26มิ.ย.2558
      คตร.เสนอ ศธ.ยุบองค์การค้า ชี้หนี้เพียบ 26มิ.ย.2558
      ครูเตรียมเฮได้พักชำระหนี้1-2ปี 24มิ.ย.2558
      ลุยมอบทุนนักศึกษาวิชาทหาร -อ้าแขนรับเข้าทำงาน 24มิ.ย.2558
      สร้างมาตรฐานวิทย์รับ AC "ASPC 2015" ไทยเจ้าภาพประกวดวิทยาศาสตร์เยาวชนอาเซียน ครั้งที่1 23มิ.ย.2558
      ชี้ไม่เหมาะสมอบรมครูขอวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่ 18มิ.ย.2558
      ดีเดย์แจกคูปองพัฒนาครู ก.ค.58 18มิ.ย.2558
      สอศ.ฟุ้งยอดนักศึกษาอาชีวะพุ่ง 17มิ.ย.2558
      สพฐ.พลิกโฉมโรงเรียน มุ่งเป้า ป.1 อ่านเขียนได้ 16มิ.ย.2558
      ร่อนคลิปแฉ ม.เอกชนเปิดนอกที่ตั้งเถื่อน 16มิ.ย.2558
      สพฐ.ใช้ไอทีเอตรวจจัดซื้อจัดจ้างทุกเขตพื้นที่ฯ 10มิ.ย.2558
      ไม่ล้มตั้ง ผอ.-รอง ผอ.สถานศึกษา 10มิ.ย.2558
      สพฐ.พร้อมอบรมครูแบบออนไลน์ 9มิ.ย.2558
      แนะปรับโครงสร้างเวลาเรียนยืดหยุ่นตามจำเป็น 27พ.ค.2558


1ก.ค.2558(32/) กำชับเขตพื้นที่คุมเข้มจัดสอบโอเน็ตเอง
สพฐ.นัดผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษากำชับคุมเข้มจัดสอบโอเน็ตเอง ชี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 วิชาที่โรงเรียนจัดสอบเองต้องวางระบบให้มีมาตรฐานและไม่ให้เกิดความ
26มิ.ย.2558(149/) สกศ.ดันโมเดลต้นแบบกรอบคุณวุฒิสู่การปฏิบัติ
กำลังเตรียมศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อนำมาวางกรอบการดำเนินงาน ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อใช้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนต่าง ๆ
26มิ.ย.2558(148/) คตร.เสนอ ศธ.ยุบองค์การค้า ชี้หนี้เพียบ
“ณรงค์” เผย คตร.เสนอให้ทบทวนควรมีองค์การค้า หรือไม่ ชี้หนี้สินเพียบ เพื่อไม่ให้พนักงานเสียขวัญกำลังใจ แนะปรับโครงสร้างฯ
24มิ.ย.2558(320/) ครูเตรียมเฮได้พักชำระหนี้1-2ปี
"กำจร" เผย รมว.ศธ.หารือ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เล็งพักชำระหนี้ครู 1-2 ปี พร้อมจัดอบรมสร้างวินัยทางการเงินให้ หลังพบครูมีปัญหาพฤติกรรมการใช้จ่าย
24มิ.ย.2558(200/) ลุยมอบทุนนักศึกษาวิชาทหาร -อ้าแขนรับเข้าทำงาน
ร่วมมือกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หรือ นรด. จัดทำโครงการความร่วมมือด้านการส่งเสริมการศึกษาวิชาทหาร ด้วยตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหาร
23มิ.ย.2558(216/) สร้างมาตรฐานวิทย์รับ AC "ASPC 2015" ไทยเจ้าภาพประกวดวิทยาศาสตร์เยาวชนอาเซียน ครั้งที่1
เด็กไทยเก่งวิทยาศาสตร์ไม่แพ้ชาติใดในโลก!  ไม่ใช่เรื่องเกินจริง พิสูจน์มาแล้วจากรางวัลน้อยใหญ่หลายสาขาในระดับโลก และล่าสุดจากเวทีการประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์
18มิ.ย.2558(302/) ชี้ไม่เหมาะสมอบรมครูขอวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่
เพื่อการยื่นขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ
18มิ.ย.2558(552/) ดีเดย์แจกคูปองพัฒนาครู ก.ค.58
สพฐ. ประเดิมแจกคูปองพัฒนาครูนำร่องเดือนกรกฎาคมนี้ ล็อตแรก 7,000 คนใน 166 เขตพื้นที่ฯ ขีดเส้นภายใน 1 ปีต้องพลิกโฉมโรงเรียน 3 เรื่องหลัก ยันเป็นการอบรมที่ไม่ดึงครู
17มิ.ย.2558(294/) สอศ.ฟุ้งยอดนักศึกษาอาชีวะพุ่ง
ได้เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2558 โดยในระดับ ปวช. ตั้งเป้าจำนวนผู้สมัครไว้ที่ 176,538 ราย ทั้งนี้ จากรายงานของสถานศึกษาในสังกัด
<
16มิ.ย.2558(348/) สพฐ.พลิกโฉมโรงเรียน มุ่งเป้า ป.1 อ่านเขียนได้
แต่สิ่งที่เราไม่อาจปฏิเสธได้ นั่นคือ การอ่านหนังสือไม่ออกและเขียนไม่ได้ของนักเรียนนั้นถือเป็นปัญหาสำคัญที่ สะท้อนให้เห็นถึงวิกฤติคุณภาพการศึกษาของประเทศ
16มิ.ย.2558(295/) ร่อนคลิปแฉ ม.เอกชนเปิดนอกที่ตั้งเถื่อน
ซึ่งเท่ากับเป็นการเปิดสอนหลักสูตรเถื่อน โดยผู้ร้องเรียนได้ส่งหลักฐานเป็นคลิปวีดิโอ มีทั้งภาพ และเสียงมายืนยันด้วย ส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
10มิ.ย.2558(414/) สพฐ.ใช้ไอทีเอตรวจจัดซื้อจัดจ้างทุกเขตพื้นที่ฯ
"กมล"ใช้ระบบตรวจสอบไอทีเอ ของ ป.ป.ช.สแกนการจัดซื้อจัดจ้างทุกเขตพื้นที่ฯ สกัดทุจริต หวังสร้างหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
:: ข่าวทั้งหมด
: หนังสือราชการ สพท.อื่นๆ : หนังสือราชการ สพร.:
หนังสือราชการ สพท. ทั้งหมด
30มิ.ย.2558(277/)
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย รับสมัครพนักงานวิทยาศาสตร์
25มิ.ย.2558(744/)
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา รับสมัครเอกภาษาอังกฤษ
25มิ.ย.2558(981/)
โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ รับสมัครครู ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
25มิ.ย.2558(933/)
โรงเรียนบ้านอาแวะ รับสมัคร เอกทั่วไป
25มิ.ย.2558(415/)
สพม.1 เรียกบรรจุ 16 กลุ่มวิชาเอก 217 อัตรา
25มิ.ย.2558(275/)
สพป.สระบุรี เขต 2 เรียกบรรจุ 3 กลุ่มวิชาเอก 3 อัตรา
25มิ.ย.2558(1821/)
โรงเรียนละหารทรายรัชดาภิษก รับสมัครครูผู้สอน 2 อัตรา
24มิ.ย.2558(330/)
วิทยาลัยการอาชีพเบตง รับสมัครสาขาวิชาคณิตศาสตร์
24มิ.ย.2558(273/)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ รับสมัครสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
24มิ.ย.2558(236/)
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช รับสมัครสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
20เม.ย.2558 : (อ่าน :1264)
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุและเศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เจ้าของ : นายศุภกฤต บุญจินนา
25เม.ย.2557 : (อ่าน :13455)
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เจ้าของ : นางยุพา ทองปรอน
20มี.ค.2557 : (อ่าน :18819)
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดเรียนรู้พืชผักสวนครัว และ การขยายพันธุ์พืชผักสวนครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดบ้านหลุก
เจ้าของ : ครูจำเริญ ชัยวินิจ
13มี.ค.2557 : (อ่าน :13813)
การสร้างคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เจ้าของ : นางเตือนใจ พรสรรค์อำไพ
25ก.พ.2557 : (อ่าน :18345)
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือสำรอง)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนบ้านหนองบัว
เจ้าของ : ครูอำนวย สุมา
13มี.ค.2557 : (อ่าน :13166)
การเขียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เจ้าของ : นางเตือนใจ พรสวรรค์อำไพ
ข่าวครู http://www.facebook.com/kroo#!/pages/Kroo/296987150379068

ขณะนี้ 40
วันนี้ 1095
เมื่อวานนี้ 3006

ข่าวครู บ้านของครู แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แหล่งเรียนรู้

คนหางาน งานหาคน ประกาศ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เผยแพร่ผลงานวิชาการ แผนการสอน แนวข้อสอบ
AtomMaxsite 2.0 Modified by : ข่าวครู เพื่อนครู 2.0
:www.khaokroo.com :
อัพโหลดครั้งแรก 10 เมษายน 2555
Design by : นายวิเชียร แซกรัมย์
ครูโรงเรียนเต็มรักศึกษา
: www.temruk.ac.th :